Me moc amb soltura. Sé com presentar-me.
Presentacions Digitals
Millorem qualsevol Powerpoint. Presentacions per a CD, monitor o projeccions de conferències, simposis, vendes, exposicions,...
Flash - Disseny i Programació
Dissenys i aplicacions interactives amb Flash Macromedia incloent animacions, vídeo, 3D, formularis, mapes,...
PDFs Navegables Online i Offline
PDF al quadrat: preparats per a navegar, incloure efectes de llibre electrònic, recerca de paraules, divisió en capítols,... online i per a CD.
Llibres Electrònics
Conversió de qualsevol publicació a llibre electrònic en els formats més habituals compatible amb els readers del mercat.
Infografies Interactives
Gràfics, taules, diagrames,... responent a llistats, bases de dades i informació geogràfica amb possibilitat d'intervenció i manipulació.
Delineació e Infografies d'Arquitectura
Realització de dissenys 2D y 3D per a arquitectura i enginyeria a escala definida sobre Autocad, Revit, Sketchup,...
Aparador Digital
Catàleg i exposició de muestrari amb elevat nivell de disseny per a exposició en CD, monitor o projeccions.
Aplicacions Mòbils
Aplicacions senzilles per a dispositius mòbils i ús online o offline amb forma de apps o webapps.